Specjalizacje w budownictwie

Specjalizacje w budownictwie

Jak w każdej branży i dziedzinie, w budownictwie występuje wiele specjalizacji. W każdej ze specjalizacji inżynier może pełnić dwie funkcje – może być projektantem, który pracuje w biurze i tworzy projekty obiektów, które później są realizowane w praktyce lub wykonawcą, który nadzoruje prace faktyczne na budowie. Jedną ze specjalizacji jest...