Likwidacja budynków

Budownictwo to branża, która nie zajmuje się tylko i wyłącznie budowaniem nowych obiektów. Do jego zadań należy także modernizacja budynków, które już powstały, ich przebudowa lub konserwacja, naprawa. Poza tym, w budownictwie zdarzają się także takie sytuacje, w których istniejący budynek musi (z różnych przyczyn) zostać zlikwidowany, „rozebrany”. Rozbiórka obiektów budowlanych określona jest specjalnymi przepisami, które zawarte są w „Prawie budowlanym”. Tam znajdują się artykuły i paragrafy mówiące o tym, które budynki mogą być likwidowane bez konieczności uzyskania pozwolenia, a które takie pozwolenie muszą koniecznie mieć.

Powody likwidacji istniejącego już budynku, obiektu, mogą być różne i uzależnione od wielu przyczyn. Wśród nich znajduje się między innymi fakt, że budynek taki jest bardzo zniszczony, stary, nie spełnia pewnych konkretnych standardów oraz grozi zawaleniem, więc stanowi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia przez ludzi w nim mieszkających lub znajdujących się w jego pobliżu. Często do rozbiórki kwalifikują się także budynki, które stoją niedokończone, niezamieszkane, tak zwane „nieużytki”. One nie tylko szpecą wygląd danego miejsca, ale także zajmują działkę, na której może powstać coś innego, pożytecznego. W miastach znajduje się wiele takich budynków, zwłaszcza w starszych dzielnicach miast. Nadzór budowlany (na wniosek mieszkańców, instytucji lub pod wpływem własnych obserwacji i kontroli) może wydać nakaz rozbiórki takiego budynku. Wtedy zostaje on specjalnie zabezpieczony, żeby nikt nie mógł dostać się do jego środka – to może na przykład grozić zawaleniem. Do likwidacji takiego budynku musi zostać zatrudniona ekipa budowlana, która zna się na takich procedurach. Czasami rozbiórka nie jest skomplikowana, ponieważ budynek jest tak zniszczony, że właściwie wszystko samo z niego odpada. Oczywiście likwidacja takiego obiektu musi być zaplanowana i przemyślana, ponieważ usuwanie kolejnych jego elementów powinno się odbywać w taki sposób, żeby prace nie groziły zawaleniem budynku i nie stanowiły niebezpieczeństwa dla pracowników. Niektóre obiekty, które mają być zlikwidowane, wymagają użycia ciężkiego sprzętu lub nawet muszą być wysadzone w powietrze przy użyciu dynamitu. Ale takie przypadki są raczej jednostkowe i dotyczą zwykle obiektów dużych i takich, które nie są w stanie „agonalnym”, ale muszą być zlikwidowane dlatego, że na przykład na ich miejscu mają powstać inne budynki.

Czasami ekipy budowlane mają za zadanie dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego, który jest wpisany do rejestru zabytków, a taki przypadek jest bardziej skomplikowany i obwarowany określonymi przepisami (potrzebne jest między innymi odpowiednie pozwolenie na rozbiórkę). Zwykle takie prace muszą odbywać się pod okiem specjalistów, w tym – konserwatorów zabytków. Rozbiórka obiektu budowlanego to również likwidacja tylko jego części, więc ekipa ma za zadanie rozebranie budynku tylko we fragmencie. Może to być konieczne w przypadku jakiejś większej naprawy lub remontu, albo podczas przebudowy obiektu.

No Comments Yet

Comments are closed