Specjalizacje w budownictwie

Jak w każdej branży i dziedzinie, w budownictwie występuje wiele specjalizacji. W każdej ze specjalizacji inżynier może pełnić dwie funkcje – może być projektantem, który pracuje w biurze i tworzy projekty obiektów, które później są realizowane w praktyce lub wykonawcą, który nadzoruje prace faktyczne na budowie. Jedną ze specjalizacji jest budownictwo lądowe (inżynieria lądowa). Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się tym, że prace odbywają się na lądzie. Jest to dział, który ma za zadanie wykonywanie projektów oraz ich realizacji na terenach lądowych. Do budownictwa lądowego należy więc tworzenie na przykład każdego rodzaju budynków czy dróg. Drugim działem tej branży jest budownictwo wodne (inżynieria wodna). Oczywiście tutaj buduje się obiekty wodne. Do nich należą między innymi: wały przeciwpowodziowe, kanały, zapory wodne, porty, elektrownie wodne, nadbrzeża, falochrony, mola, akwedukty i wiele innych. Budownictwo wodne ma za zadanie realizację pewnego nadrzędnego celu, którym jest odpowiednia gospodarka zasobami wody na określonym terenie.

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej gałęzi budownictwa, jaką jest budownictwo komunikacyjne, czyli zajmujące się budową dróg, autostrad, metra, kolei, lotnisk. W Polsce ten dział budownictwa cieszył się ogromną popularnością wśród studentów wybierających specjalizację przed przygotowaniami do Euro, kiedy to miała powstać cała sieć infrastruktury w kraju. Dzisiaj budownictwo komunikacyjne również jest dosyć przyszłościowe, ponieważ w Polsce ciągle powstają nowe drogi i autostrady. Poza tym, wśród specjalizacji należących do tej dziedziny znajduje się także szeroko pojęte budownictwo ogólne, podzielone na podgrupy, takie jak: budowa domów, budownictwo miejskie czy budownictwo przemysłowe. Jedną z bardzo popularnych, ale również trudnych do „zdobycia” specjalności jest zostanie rzeczoznawcą budowlanym. Budowlaniec, który chce zostać rzeczoznawcą budowlanym, musi przedstawić całą dokumentację, która jest do tego potrzebna i przejść przez wiele procedur (miedzy innymi musi mieć odpowiednie długie doświadczenie w pracy, wszystkie uprawnienia budowlane oraz zdać egzamin). Taki specjalista jest doradcą oraz ekspertem w dziedzinie budownictwa – w związku z tym wydaje różnego rodzaju opinie, zaświadczenia oraz zabiera głos w sprawach, które są w jakiś sposób konfliktowe i sporne (zajmuje się na przykład oceną przydatności danego budynku do użytkowania, wydaje ekspertyzy budowlane i tym podobne). Jest to zawód przynoszący konkretne dochody, dlatego cieszy się sporym zainteresowaniem, ale droga do zdobycia takiego tytułu jest długa i bardzo skomplikowana, więc nie każdemu budowlańcowi udaje się ją przejść.

Po ukończonych studiach młody inżynier może pracować w różnych miejscach związanych z tą dziedziną. Wszystko zależy od specjalizacji, którą wybrał. Najczęściej inżynierowie budownictwa odnajdują się w pracy kierownika robót lub kierownika budowy. Jest to praca w terenie, inżynier nadzoruje wszystko, co dzieje się na budowie, jemu podlega ekipa budowlana. Ci, którzy lepiej sprawdzają się w pracy biurowej, najczęściej pracują w biurach projektowych, jako projektanci obiektów budowlanych lub na przykład kosztorysanci.

No Comments Yet

Comments are closed