Od nowego roku łatwiej postawić dom

crane-1217210-mWybudowanie domu to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Trzeba zdecydować gdzie dom postawić, jaki to ma być dom, o jakiej powierzchni, ile ma mieć powierzchni, jak zaaranżować go w środku. Do tego dochodzą formalności zdające się nie mieć końca.
Po wybraniu działki, na której dom ma stanąć, konieczne jest wybranie projektu domu. Można skorzystać z gotowego projektu, albo z pomocą architekta stworzyć własny. Następnie trzeba uzyskać warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie te formalności zdają się nie mieć końca.
Jednak od 2015 roku w formalnościach związanych z budową domu jest pewne ułatwienie. Nie potrzeba już, bowiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Obecnie wystarczy samo zgłoszenie, że taką budowę planujemy przeprowadzić. Konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy albo Urzędzie Miasta. Konieczne jest załączenie czterech egzemplarzy projektu budowlanego, oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, warunki zabudowy, albo wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów i decyzja o wyłączeniu danej działki z gruntów rolnych. Wszystkie te dokumenty należy dołączyć do wniosku składanego jako zgłoszenie budowy domu. Od bieżącego roku ułatwiona została tez procedura związana z samym projektem budowlanym. Trzeba spełnić mniej wymogów, np. zrezygnowano z konieczności przedstawiania zaświadczeń o połączeniu dziali z drogą publiczną – wcześniej wymagane było dla wydania pozwolenia na budowę zaświadczenie, że działka ma możliwość połączenia z drogą publiczną. To samo dotyczy koniecznych dotychczas oświadczeń o możliwości podłączenia działki do sieci energetycznej, gazowej, ścieków, kanalizacji, telekomunikacyjnych itp. Uproszczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy tez terminów uzyskania zgody. Kiedyś, termin ten wynosił od 60 dni do nawet trzech miesięcy w dużych miastach. Obecnie trzeba po złożeniu wniosku odczekać 30 dni. Jeśli w tym czasie starosta nie odniesie się negatywnie do złożonego wniosku, można po tym czasie rozpocząć budowę.
Ułatwienia w możliwości rozpoczęcia budowy dotyczy tylko tego, że nie trzeba już uzyskiwać pozwolenia na budowę. Wystarczy złożyć wniosek i poczekać 30 dni czy starosta nie będzie miał do tego wniosku zastrzeżeń. Nic jednak nie zmieniło się w pozostałych formalnościach związanych z budową domu. Żeby rozpocząć budowę, trzeba po złożeniu wniosku trzeba zatrudnić geodetę, by ten wytyczył budynki na mapie działki, również te tymczasowe, na czas budowy. Konieczne jest też naniesienie na mapę przyłączenia działki do infrastruktury okolicy. Musi być wyjazd z budowy, nie musi być to ta sama droga, która potem będzie prowadził do działki, ale taki wjazd na budowę musi być.
Warto prowadzić też dziennik budowy, w którym odnotowywane będą wszystkie kwestie związane z budową. Może być on bardzo pomocny na przyszłość.
Budowa domu to bardzo duże przedsięwzięcie. Trzeba podejść do tego z rozwagą. Konieczne jest spełnienie wielu warunków i dopełnienie wielu formalności. Ułatwienie, które weszło w życie z nowym rokiem, zdaje się przyspieszyć formalności związane z budową domu.

No Comments Yet

Comments are closed