Budownictwo dróg i autostrad

Jak wiadomo, w Polsce ciągle „na topie” jest temat stanu krajowych dróg i długości autostrad. Oczywiście większość z opinii i komentarzy z tym związanych jest raczej negatywna. Nie przeszkadza to jednak inżynierom budownictwa, którzy na swoją specjalizację zawodową wybierają właśnie inżynierię dróg i autostrad. Jaką wiedzę posiada inżynier z taką specjalnością? Otóż jego umiejętności to między innymi projektowanie dróg, autostrad, ulic (w tym węzłów drogowych czy skrzyżowań) oraz późniejsza ich budowa, a na końcu – wiedza na temat eksploatacji. Co więcej, inżynier zajmujący się budową dróg i autostrad musi znać metody związane z inżynierią ruchu (tutaj zawiera się organizacja oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego). Na studiach przekazano mu również wiedzę dotyczącą metod planowania rozwijających się sieci drogowych i ich późniejszych sposobów realizacji.

To nie koniec umiejętności, które musi posiadać inżynier dróg i autostrad – do jego zadań należy także projektowanie i budowa mostów, wiaduktów oraz tuneli. Jak widać, jest to specjalność bardzo szeroka, wielowymiarowa i przyszłościowa, ponieważ wszystkie te elementy, które zostały wyżej wymienione, zawsze będą obecne w świecie i potrzebne człowiekowi do sprawnego przemieszczania się i funkcjonowania. Budowlaniec o takiej specjalności musi dodatkowo posiadać wiedzę i umiejętności dotyczące najnowszych technologii i sposobów związanych z utrzymaniem dróg (chodzi między innymi o nawierzchnię dróg, ale nie tylko – tutaj kwalifikują się także na przykład nawierzchnie lotnisk). Przyglądając się dokładniej zakresowi nauczanych treści podczas studiów o takiej specjalności, należy wspomnieć o zagadnieniach, które się tam pojawiają. Są to między innymi zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, inżynierią ruchu, planowaniem komunikacyjnym. Bardzo ważna jest również wiedza o wytrzymałości materiałów lub znajomość ekonomiki budownictwa dróg i autostrad. W praktyce wykonywania tego zawodu przydaje się także wiedza z zakresu ochrony środowiska związanej z budownictwem drogowym. Trzeba też pamiętać, że inżynier dróg i autostrad musi pracować przy użyciu najnowszych osiągnięć technologicznych, dlatego powinien doskonale znać metody komputerowe, które są stosowane w inżynierii lądowej. Praca budowlańca o takiej specjalności podzielona jest na dwie grupy – jedną z nich jest praca projektowa (w biurze), a drugą – wykonawstwo (w terenie). Inżynier pracujący w terenie jest kierownikiem robót –zwierzchnikiem ekipy budowlanej, która pracuje przy budowie drogi lub jej naprawie. Nad takim inżynierem znajduje się również pewien rodzaj kontroli – jest to nadzór budownictwa drogowego, który sprawują odpowiednio przygotowani do tego fachowcy.

Oczywiście inżynierowie dróg i autostrad nie zajmują się tylko tworzeniem nowych obiektów, ale również eksploatacją, modernizacją, przebudową i naprawą tych, które już istnieją. Sądząc po stanie dróg w Polsce, z pewnością pracy im nie zabraknie – przemieszczając się po kraju, wciąż widać przebudowy dróg, wymiany nawierzchni, budowy nowych połączeń, obwodnic czy fragmentów autostrad.

No Comments Yet

Comments are closed