Gdzie postawić garaż?

Gdzie postawić garaż?

Garaż w większości z nas służy nie tylko do przechowywania samochodu, ale również jest to miejsce, w którym gromadzimy narzędzie, sprzęty, maszyny itp. W związku z tym powinniśmy mieć do niego łatwy dostęp, ale jednocześnie powinien znajdować się w takim miejscu, aby w negatywny sposób nie wpływał na nasze zagospodarowanie przestrzenne....